tankesinnet.se © 2008

         

 

Om vi kan acceptera tanken att allt är energi, som Einstein menade. Så kan vi kanske också ta till oss teorin om att tankar är energi. Energi alstras av rörelse och tänkandet vilar sällan. Tankevärlden alstrar ständigt vibrationer i många olika frekvenser. Subatomära delar rör sig och energin sprider sig. Varje vokal och varje konsonant, varje ord, mening och uttryck, varje känsla som kopplas till detta tonsätter och målar upp sina bilder inför vårt inre som alstrar frekvenser som sätter allt i rörelse. Starkare energier vibrerar på ett sätt så att svagare fre-kvenser till slut påverkas. Varje typ av frekvens innehåller en viss sorts infor-mation. Vår kropp vibrerar med den och på en viss nivå känner vår kropp alltid av den, men vår hjärna kanske inte alltid kan tolka den.

Det som höjer våra frekvenser är upp-byggande för oss och vi tolkar det som känslomässigt välgörande. När vi vibrerar i en högre frekvens mår vi bra och när vi vibrerar i en lägre frekvens mår vi inte lika bra.

 

 

 

 

 

 

När vi fullständigt öppnar upp oss för kärleken upptäcker vi att den finns precis överallt.

7. Tankar fungerar som energi sid 1

Energi försvinner inte. Den kan koncentreras, expandera, omformas, absorberas eller reflekteras. Men energins grundessens finns alltid kvar i någon form. Energi kan ta sig in i en form, genom och ut ur en form. Den energi som vi alla omges av och har inom oss har alltid funnits. Den kommer alltid att finnas och kommer aldrig att försvinna. Den befinner sig i alla mellanrum, alla utrymmen som vi uppfattar som tomma. Energi är rörelse, utan rörelse ingen energi. Vi lever i ett kosmos av rörelser eller  i en  "geléformad ocean" av ständigt vibrerande frekvenser om du så vill.

Det är energin som håller allt samman, inte bara materien som vi kan se och ta på, men också sådant som vi inte kan se med blotta ögat. Allt är energi, sa Einstein. Tankar är därmed också energi. När vi sätter oss in i den värld som finns på energinivå så upptäcker vi snart att den fungerar något annorlunda än det sätt vi vant oss vid att tolka den fysiska materiella världen som vi dagligen lever i.

Tankar är hjärnvågor med olika frekvens 

Tankar är energivågor med en viss vibrationsfrekvens. Vi tänker ibland i ord, men först och främst tänker vi i bilder. Orden består av ljud (ljud är energi) och våra tankebilder består av former, färger och strukturer och rörelser (allt detta är också energi). Vår natur-vetenskapliga forskning kan fortfarande inte förklara varifrån tanken kommer även om den har många förklaringar på hur kroppen reagerar fysiskt när vi väl tänker. Det finns en kraft som håller kristall-strukturernas atompartiklar samman, håller planeter och stjärnor i rörelse, får ebb och flod att ständigt hålla igång sin andning in och ut. Den kraften är energi, eller utryckt på ett annat sätt om det finns en rörelse så finns det någonstans energi, som initierar eller håller igång den rörelsen. Så långt är de flesta med. Men när vi talar om att tanken skulle ha och innehålla kraft är det många som börjar tveka och även tvivla.

En fokuserad, ofta återkommande och koncentrerad tanke är stark och en flyktig, splittrad eller spridd tanke är svagare. Det är som när vi använder ett förstoringsglas och samlar solens strålar eller samlar laserstrålar i ett knippe. Om vi istället sprider kraften så får vi inte längre samma kraft. Om vi samlar och riktar in kraften åt ett enda håll beror det ofta på att vi, någon eller något har en avsikt med det. Så fungerar också vårt tänkande. Någonstans hörde jag att människors förmånga att koncentrera sig när andra talar upphör efter cirka sju minuter. De flesta människors förmåga att hålla kvar exakt samma tanke under en sammanhängande tid anses vara långt mycket mindre än en enda minut. De flesta av oss är så splittrade att vi på kvällen inte kommer ihåg vad vi tänkte på morgonen. De flesta av oss tränar inte heller vår mentala förmåga. Även om vi anser att fysisk motion är viktigt för vårt välmående så är det få som medvetet, målinriktat och aktivt tränar sitt eget tankesinne. Vårt tänkande eller vår mentala förmåga är ett instrument eller ett verktyg som blir skarpare, klarare och starkare med träning. Eller rättare sagt vi förbättrar vår förmåga att tänka på det vi vill, på det sätt vi vill, när vi vill och hur länge vi vill. Om vi tränar oss att göra det.

In the beginning was the Word and the word was with God.

Gospel of John

Det talade ordet, likaväl som det tänkta ordet  alstrar en viss typ av energi. Det gör också våra tankebilder. Det som ligger i bakgrunden är vissa typer av energifrekvenser som vi kan ta emot eller tolka via tankesinnet. Vi kan jämföra det med andra typer av energifrekvenser som vi kan höra, dofta och smaka med våra andra sinnesförmågor. De ord och tankebilder vi får använder vi ofta till att själva framkalla andra liknande eller nya sinnesupplevelser. Tankar föder ofta nya tankar i vår hjärna, som i sin tur triggar känslor och upplevelser. Låt tanken samla sig omkring en citron och lev dig in i tankebilden att du nu biter i en citron, känner du den fysiska reaktionen i munnen? Kan du känna den tänkta syran från citronen och hur saliven samlar sig?

Andra typer av "inre syner" ger ifrån sig olika vibrationsfrekvenser som ibland kan ge dig tydliga fysiska reaktioner medan andra gånger så känner du ingenting. Vi kan se det som att energier i olika frekvensvarianter omger oss, hela tiden. Vår fysiska kropp med dess olika förmågor utsätts för dessa energier. Men det är inte alltid som vår hjärna omtolkar dessa till någonting begripligt. Men när vi väl känner igen dem kan vara en smak, en doft, ett välljud, en känsla eller en tanke. Olika energivågor påverkar vår kropp med sina olika specifika energier. Ibland är det tydligt och uppenbart för oss medan den andra gånger går de oss helt förbi.

Alla tankar som vi tänker är energi. Tankarna vi tänker fortsätter även sin påverkan utanför vårt huvud. Dessa hjärnvågor fortplantar sig vidare ut i etern och påverkar även andra människor och andra varelser, som till exempel djur och växter. De reagerar subtilt på våra tanke-energier. Även de fasta tingen påverkas på ett subtilt sätt av våra frekvenser. Tingen tar upp dessa energier i sina energifält. Vi kan t ex uppfatta negativa energier när vi kommer till platser där någonting mycket katastrofalt traumatiskt en gång har hänt. Vi är olika känsliga inför dessa energier, somliga får gåshud över hela kroppen, andra blir bara gnälliga och rastlösa eller tungsinta. Vi kan t ex uppleva positiva känslor när vi kommer in i ett gammalt hus där lyckliga människor har bott. Det sitter positiva känslor och vibbar i väggarna och sakerna. Det känns välkomnande, fridfullt, harmoniskt och mycket trivsamt.

Den påverkan våra egna tankar har på oss själva får vi inte förglömma. Allt som vi tänker påverkar oss själva först av allt. Vi vibrerar först själva i den frekvens som våra egna tankar skapar. Därför lider vi först och främst själva när vi tänker destruktiva tankar. De försätter vår kropp i lågfrekvensta vibrationer som vi inte mår bra av. Men precis som vi först hjälper oss själva när vi i hjärtat förlåter någon annan. Vilket innebär att vi släpper de destruktiva tankarna. Vilket gör att vi kan börja tänka på mer positiva saker. Vi ger följaktligen också oss själva kärlek, genom kärleksfulla vibrationer, när vi älskar andra eller när vi öppnar upp oss för den kärlek som finns överallt omkring oss och inom oss.

För övrigt kommer allt tillbaka till källan förr eller senare. Vilket betyder att det vi ger ifrån oss energimässigt, kommer alltid tillbaka till oss. Men då har dessa energier växt till sig på sin rundresa. Varvid vi får uppleva det en gång till, fast värre. När vi inser den fulla vidden av detta förstår vi vad den universella rättvisan betyder, som säger att vi får precis det vi förtjänar. Den som sänder ut elände får elände tillbaka i flerfaldiga mått. Det som skiljer den rättvisan från den som vi juridiskt försöker sträva efter är kanske tiden. Vi kanske tycker att det tar alltför långt tid ibland, men i universum finns ingen klocka.

Det goda vi gör kommer också tillbaka. Dock bör vi fundera över vår egna bakomliggande motiv till hur och vad vi gör när vi försöker göra gott. Även de som vid närmare betraktelse inte var fullt så osjälviska som vi först trodde. Vi tenderar att göra saker för andra för att vi i grund och botten vill ha ut någonting av det själv. Det är att utföra byteshandel. Att verkligen göra gott är någonting mycket högre än så. Det är att göra någonting bra utan egna förhoppningar om att få ut något av det själv. Bevaka dina egna reaktioner. När du säger dig inte "ens ha fått ett tack" för det du gjorde eller någon inte visat "minsta tacksamhet" tillbaka. Det är egot som talar. När du ger, ge med ett öppet hjärta och en öppen famn, som när du släpper ut en vild fågel i full frihet. Önska gärningen kärlek på sin resa och släpp sedan tanken. Man gör inte gott för att få gott tillbaka. Man gör gott för att man vill det. Man gör gott för att det andra alternativet skulle vara att göra ont. Eller att inte göra någonting. Eftersom allt kommer tillbaka ger det en reflektion av intet eller något negativt mot sig själv. I det längre perspektivet är det självdestruktivt. Om vi gör någonting dåligt eller någonting negativt så kommer det tillbaka. Det betyder att alternativet till att göra gott borde inte alls finnas i hjärtat. För att inte tala om det rent uppenbara, vad rätt vald gärning gör för andra. Gör mot andra vad du önskar att de gjorde mot dig. Med dessa gärningar skapar vi en trevligare värld för både andra och oss själva.

Lika söker lika

Allt detta tänkande, egna tankar och andras innebär att vi ständigt omges av, och alltid vandrar omkring i ett hav av tankar både egna och andras. Frekvenserna blandas ständigt i oändliga kombinationer. Man skulle kunna se det som tankemoln eller tankeformationer som likt mångfärgade dimmor omger oss. Detta innebär att andras tankar kan snappas upp av dig och dina tankar kan snappas upp av andra. En enskild tanke som far hit och dit ger dig inte någon längre tids vanemässig eller konstant vibration. Men om den uppfattas och återkommer tillräcklig ofta påverkar den dig, den åstadkommer ett energimässigt avtryck. Vi har ofta vanemässiga tankemönster som håller en relativt konstant frekvens, vilka i sin tur triggar igång en viss typ av känsla. Vårt återkommande vanemässiga tänkande gör att vi också reagerar och många gånger handlar ganska lika gång på gång. Vi talar ibland om återkommande reaktionsmönster och vanemässiga känslolägen. 

En kombination av tankar, känslor och handlingar initierat av vanemässigt tänkande bildar den attityd som vi vanligtvis genomlever vårt liv med. Våra vanor är ofta ihållande och dessa har alltså sina egna energier vilka vi hela tiden sänder ut. Dessa vibrationsfrekvenser blir därför relativt konstanta under en mycket lång tid. När vi träffar människor som vibrerar avikande från oss själva upplever vi det som att vi är olika. När vi träffar människor som vibrerar i liknande frekvenser som oss upplever vi det som om vi är lika. På en relativt omedveten nivå dras vi till det som vi känner igen, som vi känner oss besläktad med och det upplevs tryggt. Här vandrar vi på mark vi känner igen, då saktar vi ner för här vet vi hur landet ligger. Det okända gör oss ofta lite spända och vaksamma och det som vi känner oss hemma med gör att vi kan slappna av och vi kanske kan tillåta oss att vila lite. Det gör att vi stannar upp, och faktiskt omedvetet dras till dem som är som vi. Lika dras till lika i energiernas värld. Vad som sker är något som liknar fenomenet resonans. Vi känner igen de frekvensmönster som vi vanemässigt vibrerar i. Så vi faller lätt in i både tankesättet och beteendet.

Energier fungerar så. Energier känner igen varandra efter sina vibrationsfrekvenser som de själva alstrar. Fysiska kroppar som vibrerar lika dras till varandra som vattendroppar dras till varandra. Moln bildas, regn faller. Vattnet forsar utefter bergssluttningar och rinner ner i sänkor. Vattnet dras mot sjöar och hav. På liknande sätt dras liknande energier till andra liknande energier. Så här drar sig liknande personer till varandra. Människor som vibrerar på ett liknande sätt som vi gör tolkar vi som något vi känner igen och vi uppmärksammar ofta det på olika sätt. Problemet är att det gäller inte bara vibrationsfrekvenser som kommer ur dina trevliga och goda sidor som känns igen utan också de som kommer ur alla dina "inte lika goda" sidor. Din väl gömda ilska och upprördhet, din dolda avundsjuka, din djupaste svartsjuka eller din sorg vibrerar på ett visst sätt och även detta drar till sig personer med liknande frekvenser. Detta leder till att du träffar på personer som också kan visa sig ha dina "mindre bra" sidor. Det vi vägrar att se hos oss själva speglas snart i vår omgivning. Att peka finger mot andras sämre sidor är bara ett uttryck för vår vägran att se ner i djupet av oss själva. "Det vi retar oss på hos andra har vi själva i stora mått." Detta uttryck visar på detta. Erkännas skall att denna insikt är både ytterst svårt att ta till sig och många gånger mycket smärtsam. Den kan ta många år att acceptera och blir klok på. Tyck om dig själv - du är blott människa. Vi har inget annat val - vi måste älska oss själva. Till slut är det det enda vi kan göra.

Följ gärna med >

 

 

<< Till Startsidan

 

 

 

Vi ser inte saker som de är, vi ser saker som vi är.

Anais Nin

 

 

 

 

The universe is transformation;

our life is what our thoughts make it.

Marcus Aurelius

 

 

We do not describe what we  see, we see that which we describe.

 

 

 

 

 

It is all in the perception.