tankesinnet.se © 2008

     

Om vi i sinnet återvänder till en plats där vi tidigare befunnit oss och återupptäcker det vi en gång varit med om. Kan vi med en djupare och en mera varsam eftertänksamhet betrakta det förflutna. Med ett stilla och  långsamt reflekterande över det som en gång varit blir vi mera uppmärksammade på att vi själva betraktar. Att betrakta sig själv kan vara lite som att spåra upp steg som vi en gång själva format och lämnat efter oss.  Steg för steg backar vi oss tillbaka i våra egengjorda spår och återupplever det förflutna.  Med våra egna spår som ut-gångspunkt kan vi se alltsam-man på ett nytt sätt. Vi kan bevittna tingen och det som  då hände med ett annat ljus, från en annan synvinkel och med en större distans. Vi kan bearbeta våra minnen och det vi inför vårt inre uppfattar med en djupare erfarenhet än vi tidigare ägde. När vi ser tillbaka på det vi en gång gjort är vi själva egentligen en helt annan än den vi en gång var i det förflutna. Därför kan vi, om vi söker, se med helt nya ögon och upptäcka sådant som vi  tidigare inte hade förmåga att se.

 

 

Den största utmaningen är
att vara sig själv

i en värld där alla försöker få dig
att bli någon annan

E E Cummings

1. Introduktion

Hur tänker du som egentligen?


Har du någonsin funderat över det? Hur du tänker eller på vilket sätt tänkandet fungerar? Har du någon gång undrat över vem eller vad är det som tänker? Vad är det hos dig som framkallar alla tankar du har i huvudet dagen lång? Det kan tyckas vara en märklig fråga, men den är berättigad.

Genom att reflektera över tankar som dessa under en längre tid når vi fram till insikter som visar sig vara mer utvecklande än man inledningsvis skulle kunnat tro. Fösta gången man hör detta verkar det oerhört verklighetsfrämmande, självklart är det så. Men ju mer man fördjupar och intensifierar sitt sökande och sitt funderande ju mer vaknar nya insikter.

Vad är det för vits med allt detta? Är det inte så vi gärna tänker. Vad leder allt detta tänkande till? Så mycket arbete och vad leder det egentligen fram till?

"Nosce te ipsum"
 Känn dig själv  [Latin]

Det antika greklands filosofiska tänkande kom fram till det. Mystiker i alla tider har kommit fram till det. Dagens nya tänkande leder fram till det. Vägen leder alltid förr eller senare tillbaka till och in i oss själva. Hur envist och frenetiskt vi än försöker hitta alla lösningar utanför oss själva. Lösningen finns i djupet av vår själ. Svaret på livets mystiska gåta finns djupt inom oss själva.

Många förfasas över "risken eller möjligheten" att möta sig själv. Som om det skulle vara det allra värsta som skulle kunna hända i livet. Det är inte förrän vi förstår, att det är när vi konfronterar och möter oss själva, som vi på djupet kan förstå och klart se andra. Det är när den insikten når oss, som vi inser att reflekterandet och sökandet har givit oss lön för all mödan. En liknande insikt når dem som varit nära sin egen död. Därefter famnas livet med en djupare passion och med öppnare sinnen. Det är först då insikten sjunker in att det som var innan var annorlunda, att något inombords höll tillbaka. En annan insikt når oss när vi mer uppriktigt kan börja älska oss själva. Vi börjar först då inse vad det är att verkligen älska någon annan med hela det svindlande gränslösa universum som finns i djupet av våra hjärtan. Det är i sådana stunder som vi börjar omvärdera hur vi uppfattar livet.

Ingen är som du

Många missförstånd grundas i det faktum att vi inte fullständigt begripit att alla människor är helt igenom unika varelser. Ingen av oss är helt lika någon annan och ingen av oss tänker helt lika. Den dagen då detta verkligen når fram till oss och landar som en självklarhet kommer världen att se helt annorlunda ut. Det största felet vi gör i alla relationer har att göra med just detta. Vi kan vara med om exakt samma sak, men vi har alltid en alldeles egen synvinkel och uppfattar  därför samma saker på olika sätt. Utifrån våra personliga förutsättningar tolkar vi också in olika saker i en delad erfarenhet. Sen följer kanske en diskussion om vem som har rätt och vem som har fel. Förvisso kan det handla om bilen som stod just där var röd eller blå. Men i många fall kan det vara abstrakt och minnen färgas av ett kluster av känslor, tidigare minnen, tankar, värderingar, livsinställningar, principer, uppfattningar, åsikter, fördomar ....

På grund av denna unikhet är resan som du gör in i ditt eget inre alltid helt unik och har sina alldeles egna unika upplevelser. Därför kan denna upplevelse aldrig upprepas på samma sätt av någon annan enda varelse på jorden under någon annan tid, på någon annan plats. Du är av den anledningen den enda som kan navigera i ditt eget inre universum. Därför kan man inte skriva en handbok om hur man gör. Det handlar om nivåer av förståelse som behöver erövras av var och en på egen hand. Men vad man behöver arbeta på att förstå kan pekas ut som skyltar längs en vandringsväg.  Men man kan bara nå förståelse genom att verkligen göra resan. Den som vandrat före dig kan beskriva tecken, som du kan söka efter så att du kan veta om du är på rätt väg. När det känns som du fastnad i en tankemässig omloppsbana utan kraft att komma ur eller snubblat ner i ett känslomässigt djupt hål utan möjlighet ta dig upp, vet i ditt hjärta att andra har klarat det före dig. Vi är många som reser - vi går som på en pilgrimsvandring, vi är ständigt på väg. Några går före, andra går efter. Vi reser alla i avskildhet. När vi reser med intentionen att söka inåt, delar vi erfarehet och på vägen kommer vi som vandrar att känna igen varandra. Vi delar en erfarenhet i form av själva resandet och sökandet i sig även om våra resor är helt unika.

Följ gärna med >>

----------------------------

<< Tillbaka till Startsidan

 

 

2. Det handlar i grunden om hur vi själva tolkar det som händer oss ...

Hur uppfattar du det som händer dig? Det är viktigare hur du uppfattar och vad du tolkar in i det som händer dig i ditt liv, än det som faktiskt händer dig.

Uttrycket "det är inte hur du har det utan hur du tar det" beskriver detta. Det betyder mycket mer vad du faktiskt själv lägger till genom din tolkning och vad du själv anser att händelsen betyder för just dig. Eftersom det utgör din egen utgångspunkt för hur just du väljer att gå vidare efter det som hänt. Dina nästa steg avgörs av just det här.

Följ gärna med >>

 

 

3. Våra känslor är alltid med oss ...

När vi ser, hör, tänker, doftar, smakar och existerar i vardag och helg, är våra känslor med oss. Var vi än går och vilken tid det än är på dygnet är de ständigt med oss och färgar allt vi erfar. På ett eller annat sätt, på ont och gott finns de alltid där. De är med oss och formar våra filter, varigenom vi uppfattar världen och oss själva och ger oss alltid en extra unik dimension till alla våra erfarenheter i livet.  

Följ gärna med  >>

 

___________________________________

Vill du komma i kontakt med websidans författare och fotograf? Skriv gärna några rader till Annette@tankesinnet.se.