Väck mästaren i ditt tankesinne

"Master your mind and you master your world" 

Har du någon gång funderat över hur ditt tänkande egentligen fungerar? Vad som kommer först av känslor, tankar och omständigheter i ditt liv? Tror du att ditt sätt att tänka kan påverka hur ditt eget liv utvecklar sig? Läs vidare...

 

1. Introduktion

Hur tänker du som egentligen?

Har du någonsin funderat över det? Hur du tänker eller på vilket sätt tänkandet fungerar? Har du någon gång undrat över vem eller vad är det som tänker? Vad är det hos dig som framkallar alla tankar du har i huvudet dagen lång? Det kan tyckas vara en märklig fråga, men den är berättigad.

Genom att reflektera över tankar som dessa under en längre tid når vi fram till insikter som visar sig vara mer utvecklande än man inledningsvis skulle kunnat tro. Fösta gången man hör detta verkar det oerhört verklighetsfrämmande, självklart är det så. Men ju mer man fördjupar och intensifierar sitt sökande och sitt funderande ju mer vaknar nya insikter.

Vad är det för vits med allt detta? Är det inte så vi gärna tänker. Vad leder allt detta tänkande till? Så mycket arbete och vad leder det egentligen fram till?

"Nosce te ipsum"
 Känn dig själv  [Latin]

Det antika greklands filosofiska tänkande kom fram till det. Mystiker i alla tider har kommit fram till det. Dagens nya tänkande leder fram till det. Vägen leder alltid förr eller senare tillbaka till och in i oss själva. Hur envist och frenetiskt vi än försöker hitta alla lösningar utanför oss själva. Lösningen finns i djupet av vår själ. Svaret på livets mystiska gåta finns djupt inom oss själva. Läs vidare...

 

2. Det handlar i grunden om hur vi själva tolkar det som händer oss ...

Hur uppfattar du det som händer dig? Det är viktigare hur du uppfattar och vad du tolkar in i det som händer dig i ditt liv, än det som faktiskt händer dig.

Uttrycket "det är inte hur du har det utan hur du tar det" beskriver detta. Det betyder mycket mer vad du faktiskt själv lägger till genom din tolkning och vad du själv anser att händelsen betyder för just dig än vad som faktiskt händer. Det utgör den utgångspunkt som just du utgår ifrån och för hur just du väljer att gå vidare efter det som hänt. Dina nästa steg avgörs just av den betydelsen som du givit det som hänt, vilket är mycket viktigare än det som just hänt. Läs vidare...

 

3. Våra känslor är alltid med oss ...

När vi ser, hör, tänker, doftar, smakar och existerar i vardag och helg, är våra känslor alltid med oss. Var vi än går och vilken tid det än är på dygnet är de ständigt med oss och färgar allt vi erfar. På ett eller annat sätt, på ont och gott finns de alltid där. De är med oss och formar våra filter, varigenom vi uppfattar världen och oss själva och ger oss alltid en extra unik dimension till alla våra erfarenheter i livet. Läs vidare...

 

4. Tankefrön gror i ditt innersta 

Ditt undermedvetna är som trädgårdens jord. I den landar dina tankar och gror på samma sätt som de frön du sår i grönsakslandet.

Den "växt" som gror i ditt undermedvetna formas av den tanke du en gång tänkt. Om vi är fyllda av arga tankar växer "arga" plantor i vårt inre. Om vi tänker kärleksfulla tankar växer "kärleksfulla" plantor. Alla dessa "växter" bär sin egen ljuva eller bittra frukt. Läs vidare...

 

5. Hur vidgar vi vår medveten-het?

Det handlar som alltid om oss själva. Hur mycket förmår vi att öppna upp oss? Hur öppna klarar vi av att vara? Vi står mitt i ett oändligt kosmos av möjligheter, kan vi se dem?

Den värld vi uppfattar oss se bygger på de ramar vi själva tillverkat eller tagit till oss av andra. Vi tillåter bara oss själva att se det vi mentalt klarar av att tro på. Allt övrigt filtrerar vi bort. Det vi inte kan se hålls tillbaka av filter vi själva inom oss tillverkat och håller fast vid. Märkligt eller hur? Läs vidare...

 

6. Tanken skapar illusionen

De bilder vi har i vårt inre är skapade av oss själva och vårt eget inre tänkande. Det sätt vi uppfattar världen grundas på våra uppfattningar om den. Vi lever i en värld som vi har en viss uppfattning om. Detta är en illusion. När vi når den insikten och verkligen förstår att det är en illusion, kan vi nå till nästa nivå av förståelse.    Läs vidare...

 

7. Tankar fungerar som energi 

Energi försvinner inte. Den kan koncen-treras, expandera, omformas, absorberas eller reflekteras. Men energins grund-essens finns alltid kvar i någon form. Energi kan ta sig in i en form och ut ur en form. Energin som vi omges av och har inom oss har alltid funnits. Den kommer alltid att finnas och kommer aldrig att försvinna. Energi är rörelse, utan rörelse ingen energi. Vi lever i ett kosmos av små, små rörelser eller vibrationsfrekvenser.

Det är energin som håller allt samman, inte bara materien som vi kan se, men också sådant som vi inte kan se med blotta ögat. Allt är energi, påstod Einstein. Tankar är också energi. När vi sätter oss in i den värld som finns på energinivå så upptäcker vi snart att den fungerar helt annorlunda än den fysiska materiella världen som vi dagligen lever i.
Läs vidare...

 

8. Intention är riktad  medvetenhet

Om vi själva medvetet riktar eller styr en viss typ av tanke eller energi så gör vi det med en bakomliggande avsikt. Den kan vara medveten eller omedveten. Det är den bakomligande avsikten eller inten-tionen som ger tanken eller tankarna en viss riktning. När vi inte använder oss av ett medvetet tänkande och verkligen riktar våra tankar efter vår egen intention lever vi först och främst omedveten om de fördelar som ett medvetet tänkande ger. Men det är också så att vi inte inser att vi omedvetet har intentioner som vi är helt eller delvist är ovetandet om.

Genom att ständigt reagera på varje omständighet i nuet, eller tro sig vila avsiktslöst i minnenas värld eller för-sjunka i planlösa önskedrömmar om fram-tiden kan blir vi som ett rö för vinden. Dit vinden blåser far också vi. Som en båt utan roder på havet dras vi kanske hit och dit av de strömmar vi varken ser eller förstår.

Kan snart läsas...

9. Förändringar som vi ställs inför 

Livet en ständigt förändring

Alla vet att förändringar tillhör livet. Det är det enda vi faktiskt kan vara riktigt säkra på. Allt som existerar håller sakta men säkert på att förändras. Det är ofrånkomligt, ingenting skonas och det sker hela tiden. Vare sig vi vill det eller inte, så vet vi att livet vi lever är under en ständigt pågående förändring. Vissa förändringar glädjer vi oss åt, ser fram emot dem och välkomnar med förtjusning. Andra är vi kanske inte lika glada åt. Somliga förändringar kanske vi tror oss kunna förutse andra inte.

Ibland kanske vi riktigt längtar efter att en förändring äntligen skall inträffa och andra gånger......  Läs vidare...

 

Till Startsidan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tankesinnet.se startades i mars 2008 och är under ständig byggnad och utveckling. Välkommen att titta på det som hittills skrivits ....

Senaste tillskotten är:

http://Blogg.Tankesinnet.se

http://twitter.com/TankesinnetSe

http://youtube.com/Tankesinnet

 

Önskar du kontakt med författaren och fotografen, skriv en rad till Annette@tankesinnet.se